תוכנית דיגום

אנחנו עושים בדיקות מתמשכות, בדיקות מיקרוביאליות ובדיקות כימיות, ואנחנו עומדים בהן בתוצאות מרשימות ויוצאות דופן בענף….